SARIA – produkty i usługi, które należą do życia.

Poprzez wielostronne spektrum usług i odpowiedzialne obchodzenie się z zasobami naturalnymi, wszystkie przedsiębiorstwa grupy SARIA wnoszą istotny wkład ekologiczny i ekonomiczny.

Grupa SARIA zatrudnia prawie 9.000 pracowników w ponad 180 okalizacjach. Spółką dominującą grupy SARIA jest firma SARIA SE & Co. KG z siedzibą w Selm (Niemcy). Korzystając z podanych poniżej adresów internetowych można się dowiedzieć więcej o poszczególnych organizacjach krajowych grupy SARIA:

 

SARIA Niemcy

www.saria.de

 

SARIA Francja

www.saria.fr

 

SARIA Polska

www.saria.pl 

 

SARIA Hiszpanii

www.saria.es

 

SARIA Austrii

www.saria.at

 
Impressum | Disclaimer | © SARIA SE & Co. KG