SARIA Bio-Industries –
produkty i usługi, które należą do życia.

Poprzez wielostronne spektrum usług i odpowiedzialne obchodzenie się z zasobami naturalnymi, wszystkie przedsiębiorstwa grupy SARIA wnoszą istotny wkład ekologiczny i ekonomiczny.

Grupa SARIA zatrudnia prawie 6.800 pracowników w ponad 179 okalizacjach i prowadzi operatywną działalność w Niemczech, Francji, Holandii, Hiszpanii, Austrii, Wielka Brytania, Danii, Szwecji, Polsce, Rosji, Czechach i na Białorusi. Spółką dominującą grupy SARIA jest firma SARIA SE & Co. KG z siedzibą w Selm (Niemcy).

 

Korzystając z podanych poniżej adresów internetowych można się dowiedzieć więcej o poszczególnych organizacjach krajowych grupy SARIA:

 

SARIA Bio-Industries Niemcy

www.saria.de

 

SARIA Bio-Industries Francja

www.saria.fr

 

SARIA Bio-Industries Polska

www.saria.pl 

 

SARIA Bio-Industries Hiszpanii

www.saria.es

 

SARIA Bio-Industries Austrii

www.saria.at

 
Impressum | Disclaimer | © SARIA SE & Co. KG